Ympärivuorokautinen etävalvonta turvaa LNG-asiakasta

Energiaratkaisuissa toimitusvarmuudella ja turvallisuudella on iso merkitys. Nykyisessä maailmantilanteessa tämä vain korostuu. Haminan kaasuklusterin toimijoiden Rohe Solutions Oy:n ja Hamina LNG Oy:n yhdessä tuottama etävalvonta tuo lisää turvaa ja mielenrauhaa kriittisissä kohteissa kaasua hyödyntäville yrityksille. Yhdessä Rohe Solutionsin LNG-asiakkaan kanssa kehitetty etävalvontaratkaisu syntyi asiakkaan tarpeen ja Haminan kaasuklusterin toimijoiden osaamisen yhdistelmänä. Syksyllä 2022 avautuneesta Haminan […]

Lue lisää

Rohe Solutions alkaa nesteyttää biokaasua LNG-terminaalissa ensimmäisenä Suomessa

Rohe Solutions Oy alkaa nesteyttää verkosta biokaasua Haminan LNG-terminaalissa. Nesteytys Hamina LNG Oy:n terminaalissa ja ensimmäiset pilottitoimitukset on tavoitteena aloittaa alkuvuodesta 2024. Verkosta nesteytyksellä vastataan nesteytetyn biokaasun kasvavaan kysyntään. Yksi Haminan kaasuklusterin toimijoista, Rohe Solutions, myy maakaasua, nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä, biokaasua ja niihin liittyviä palveluita teollisuudelle, raskaalle liikenteelle ja meriliikenteelle. Uutena vaihtoehtona Rohe alkaa […]

Lue lisää

Energia-arkea: Kaasua tien päällä

Miten LNG-kaasu saadaan tehokkaasti ja turvallisesti käyttökohteeseen? Millaista on arki kaasukuljetusten parissa? Lue lisää!

Lue lisää

Biokaasu on energiapaletin tärkeä palanen

Biokaasu on kasvava energiamuoto.

Lue lisää

LNG:n käyttö kasvaa vauhdilla Suomessa ja Baltiassa

Haminan kaasuklusterin jäsenet Suomenlahden molemmin puolin tekevät tiivistä yhteistyötä LNG:n osalta. Miten LNG:tä hyödynnetään Suomessa ja Baltiassa – tänään ja huomenna?

Lue lisää

Haminan energiaterminaali avautui asiakkaille juuri oikealla hetkellä

Haminan energiaterminaali avautui Suomen energiamarkkinoiden avuksi lokakuun alussa. Ennätysnopean käyttöönoton ansiosta energiaterminaali pääsi palvelemaan asiakkaita juuri kriittisellä hetkellä. Terminaali on tärkeä osa kokonaisuutta, jolla korvataan venäläistä kaaasua. Energiaterminaalista nesteytettyä maakaasua lähtee eteenpäin asiakkaille rekkakuljetuksilla, ja kaasua syötetään myös kansalliseen kaasuverkkoon. Haminan energiaterminaali on ensimmäinen ja ainut terminaali, josta on suora yhteys kaasun siirtoverkkoon. Haminan terminaaliin […]

Lue lisää

Vahva tiimityö siivitti Haminan energiaterminaalin ennätysnopeaan käyttöönottoon

Vahva tiimityö siivitti Haminan energiaterminaalin ennätysnopeaan käyttöönottoon.

Lue lisää

Energia-alan asiakaspalvelussa tärkeintä on olla saavutettavissa ja läsnä

Äkillisten muutosten aikana ihmisten vanhat ja tutut toimintatavat muuttuvat ja luotettavan tiedon tarve korostuu. Energia-alan myllerrys näkyy myös asiakaspalvelukanavien kävijämäärissä. Haminan kaasuklusteriin kuuluva Haminan Energia panostaakin nyt vahvasti omaan asiakaspalveluun ja pyrkii auttamaan asiakkaitaan epävarmojen aikojen yli.

Lue lisää

Toimitusvarmuutta, joustavuutta ja uusia energiaratkaisuja Haminan kaasuklusterilta

Mikä on Haminan kaasuklusteri, ja miten se kehittää uudenlaisia energiaratkaisuja ja toimitusvarmuutta uutta energiaterminaalia hyödyntäen? Lue lisää kaasuklusterin toiminnasta ja Haminaan avatun energiaterminaalin tuomista mahdollisuuksista Suomen energiamarkkinoille!

Lue lisää

Miksi kaasu kannattaa löytyä yrityksesi energiapaletista? 4 syytä

Tarvitseeko liiketoimintasi runsaasti energiaa? Haluatko sitoutua vihreään siirtymään? Entä haluatko vähentää syntyviä CO2-päästöjä välittömästi? Jos vastasit kyllä, maakaasu tai nesteytetty maakaasu eli LNG on varteenotettava vaihtoehto yrityksesi energiaratkaisuksi. Lue lisää, miksi!

Lue lisää