LNG:n käyttö kasvaa vauhdilla Suomessa ja Baltiassa

Haminan kaasuklusterin jäsenet Suomenlahden molemmin puolin tekevät tiivistä yhteistyötä LNG:n osalta. Miten LNG:tä hyödynnetään Suomessa ja Baltiassa – tänään ja huomenna?

Baltiassa LNG otti ensiaskeleensa Virossa 2013. Suomenlahdessa Viron Paldiskista Inkooseen kulkeva Balticconnector-kaasuputki yhdisti Suomen ja Baltian energiamarkkinat vuonna 2019. Parhaillaan Tallinnan lähellä on avautumassa toinen LNG:n tankkausasema, ja vastaavia on kehitteillä Riiaan ja Kaunakseen.

Tällä hetkellä LNG:n suurimpia käyttäjiä sekä Suomessa että Baltiassa ovat teollisuus ja raskas maantieliikenne kuten rekat ja jakeluautot. LNG on kasvattanut suosiotaan myös Itämeren laivaliikenteessä. Esimerkiksi Tallink Siljan Helsinki-Tallinna-Helsinki-reittiä liikennöivistä aluksista jo kaksi – Megastar ja vuonna 2022 käyttöönotettu MyStar – käyttävät polttoaineenaan LNG:tä.

”Baltiassa teolliset LNG-ratkaisut ovat yleistyneet viime vuosina, ja kuljetusalalla LNG:n odotetaan lyövän merkittävämmin läpi lähiaikoina”, kertoo virolaisen energiakonserni Alexelan Artur Dianov.

Yhdessä Haminan Energian kanssa Alexela toimii omistajana Haminan satamaan viime vuonna avatussa LNG- ja energiaterminaalissa – Hamina LNG Oy:ssä – sekä LNG:n myynti- ja palveluyhtiö Rohe Solutionsissa. Nämä neljä toimijaa muodostavat yhdessä Haminan kaasuklusterin.

Energiakriisilläkin on valoisa puolensa

Artur Dianov löytää mullistuneen maailmantilanteen kärjistämästä energiakriisistä myös valopilkun. Kun energiahinnat viime vuonna nopeasti nousivat ja energian saatavuudesta syntyi epävarmuutta, tietoisuus energia-asioista ja energia-alaan kohdistunut huomio kasvoi räjähdysmäisesti.

”Yhtäkkiä kaikki miettivät energiansäästämistä ja ratkaisuja energiatarpeisiimme”, sanoo Artur Dianov. ”Tällä hetkellä sekä yritykset että kotitaloudet ovat energiatietoisempia kuin koskaan. Miten tuotamme energiaa yhä fiksummin ja vihreämmin, samalla huomioiden myös energian kustannukset? Tarve ja valmius uusille energiaratkaisuille on nyt suuri”, iloitsee Artur.

Onko LNG energiamurroksen hopealuoti?

Artur Dianovin mukaan ei ja sellaista tuskin löytyykään. ”LNG on osa ratkaisua. Se on vastuullisempi ja kustannustehokkaampi energiamuoto osana energiapalettia”, kuvaa Artur.

Energiaratkaisuna LNG on viime aikoina kasvattanut vahvasti suosiotaan. Osa kasvusta on peräisin maakaasun käyttäjiltä, jotka ovat korvanneet venäläisen maakaasun LNG:llä, jota saadaan mm. Norjasta, ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen) -alueelta, Espanjasta ja Yhdysvalloista. Myös uusia logistiikkaketjuja on rakennettu.

LNG:n käytön kasvu ei kuitenkaan johdu vain Venäjän energian korvaamisesta. Fossiilista polttoainetta kuten öljyä, hiiltä tai propaania käyttäville siirtyminen LNG:hen merkitsee välitöntä ja merkittävää leikkausta syntyviin CO2-päästöihin. Esimerkiksi liikenteessä LNG ei aiheuta pakokaasuja, savua tai hajuhaittoja. Raskasliikenteessä vielä varsin suosittuun dieseliin verrattuna LNG:llä käyvä ajoneuvo tärisee selvästi vähemmän ja myös aiheutuva melu on pienempi, mikä lisää sekä kuljettajan että ympäristön mukavuutta.

Luotettavan energiakumppanin kanssa LNG on käyttäjälle täysin automatisoitu ja stressitön energiaratkaisu, joka tarjoaa mahdollisuudet seurata ja ohjata energiankäyttöä tehokkaasti. ”Yritykset haluavat keskittyä omaan ydinbisnekseensä, ja energiaratkaisujen tehtävänä on vain tukea liiketoimintaa”, toteavat Artur Dianov ja Rohe Solutionsin Sanna Kokkonen.

Suomessa korostuvat offgrid-ratkaisut

Baltiaan verrattuna merkittävä ero LNG:n hyödyntämisessä ovat Suomen pitkät välimatkat LNG-terminaalien tai kaasuverkon ja LNG:n käyttäjien välillä. Siksi Suomessa korostuvat fiksut offgrid-ratkaisut, joihin Rohe Solutionsilta löytyy erikoisosaamista.

Rohe toimii kumppanina kaasupohjaisissa energiaratkaisuissa sekä kaasuverkossa että sen ulkopuolella toimiville yrityksille.  Rohen offgrid-toimitukset – virtuaalinen putkilinja, jonka rekat muodostavat – ovat vähäpäästöisiä ja yrityksen tarpeiden mukaan räätälöityjä. Kysyntä Rohen offgrid-palveluille on kasvussa, sillä LNG:n käytön kaasuverkon ulkopuolella arvioidaan yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä (Lähde: Suomen Kaasuyhdistys).

Rohen LNG:n kuljettamiseen tarkoitettu kalusto mahdollistaa 450 MWh energiamäärän toimituksen yhdellä kertaa.

Uusiutuvissa kaasuissa on tulevaisuus, jonka toteutumista LNG vauhdittaa

Uusiutuvien kaasujen, esimerkiksi biometaanin ja synteettisen metaanin, kehitys etenee vauhdilla. Ennusteiden mukaan biokaasujen tuotanto saadaan laajemmin käyttöön jo seuraavien viiden vuoden aikana.

Kaasu- ja LNG-infrastruktuuri kuten kaasuverkosto, terminaalit ja logistiikan ratkaisut ovat täysin hyödynnettävissä myös uusiutuvien kaasujen varastoinnin ja jakelussa. Samalla LNG toimii toimitusvarmuutta tukevana puskurina, joka auttaa siirtymään kestävämpiin biokaasuratkaisuihin yhä nopeammin.

Suomenlahden molemmin puolin merkittävä edistysaskel otettiin viime syksynä, kun Haminan satamassa avautui uusi energia- ja LNG-terminaali. Se palvelee erityyppisten käyttäjien LNG-tarpeita bunkrauksesta rekkatoimituksiin. Suomen ensimmäiseen sekä kansalliseen kaasuverkkoon että Baltian kaasujärjestelmiin kytkettyyn terminaaliin on aluksilla suora yhteys. Terminaaliin on helppo päästä myös rautateitse ja moottoritieltä.

LNG:n lisäksi terminaali tukee uusiutuvien kaasujen käyttöä: biokaasua ja muita uusiutuvia kaasuja voidaan jatkossa nesteyttää, varastoida ja jaella kuten LNG:tä. Sanna Kokkonen näkeekin terminaalin eri energiamuotoja yhdistävänä ja hyödyttävänä vihreän siirtymän mahdollistajana. ”Haminan terminaali on kehitysalusta, jonka avulla voimme tarjota uusia energiapalveluja!”

Haminan kaasuklusteri mukana Vaasa Gas Exchangessa 23.3.

Vaasa Gas Exchange järjestetään 23.3.2023 osana Vaasa Energy Weekiä

Rohe Solutionsin ja Hamina LNG:n löydät ständiltä A31, tervetuloa!

Alexela – AVH Grupp AS on virolainen energiakonserni, joka kehittää kaasuterminaaleja, aurinkosähköpuistoja ja parhaillaan rakentaa maanalaista akustoa, jonka kapasiteetti on 550 MW.

Alexelan 108 huoltoasemaa palvelevat ympäri Viroa, ja yhtiö tarjoaa nestemäisten ja kaasupohjaisten polttoaineiden lisäksi sähköautojen latauspalveluja. Alexela myös tuottaa biometaania kiertotalousratkaisujen avulla.

Rohe Solutions myy LNG:tä ja muita kaasupohjaisia energiaratkaisuja. Rohe tarjoaa LNG-palveluita asiakkaan koko toimitusketjulle teollisuuden, raskaan liikenteen ja meriliikenteen tarpeisiin. Rohen omistavat yhdessä Haminan Energia ja Alexela.