Ympärivuorokautinen etävalvonta turvaa LNG-asiakasta

Energiaratkaisuissa toimitusvarmuudella ja turvallisuudella on iso merkitys. Nykyisessä maailmantilanteessa tämä vain korostuu. Haminan kaasuklusterin toimijoiden Rohe Solutions Oy:n ja Hamina LNG Oy:n yhdessä tuottama etävalvonta tuo lisää turvaa ja mielenrauhaa kriittisissä kohteissa kaasua hyödyntäville yrityksille.

Yhdessä Rohe Solutionsin LNG-asiakkaan kanssa kehitetty etävalvontaratkaisu syntyi asiakkaan tarpeen ja Haminan kaasuklusterin toimijoiden osaamisen yhdistelmänä.

Syksyllä 2022 avautuneesta Haminan energiaterminaalista löytyy Suomen mittakaavassa harvinainen ympärivuorokautinen LNG-terminaalin valvomo- ja operointipalvelu. Yritysten kaasuratkaisut kuten 300 kuution LNG-tankki tehtaan yhteydessä ovat energiaterminaaleja pienoiskoossa. Haminan 30 000 kuution varastokapasiteetin omaavan LNG-terminaalin teknologian ja toiminnallisuuksien hallinta antaa hyvät valmiudet myös asiakaskohteiden valvontaan.

”Osaaminen ja tekniikka olivat valmiina. Miksi emme hyödyntäisi näitä myös asiakaskohteen etävalvonnassa?”, kertaa Rohe Solutionsin teknologiapäällikkö Jani Hautaluoma uuden palvelun lähtökohtia.

Millaisiin kohteisiin LNG:n etävalvonta soveltuu?

Etävalvonta on suunniteltu kohteisiin kaasuverkon alueella tai kaasuverkon ulkopuolella, missä asiakkaalla on oma LNG:n varastointi- ja höyrystyslaitteisto esimerkiksi tehdasprosessien energiaratkaisuna. Terminaalin henkilökunnalla on osaamista kaasuprosessista ja kaasun tuntemusta, joten valvottavana kohteena voivat olla myös kaasun tankkausasemat, biokohteet, lämpökohteet ja vastaavat. Käytännössä etävalvontaa voidaan suorittaa kaikkialla. missä kaasu on läsnä ja tarvitaan kaasuammattilaisen osaavaa ja valvovaa silmää. Omimmillaan etävalvonta on kriittisissä kohteissa, joilla on korkeat käytettävyysvaatimukset, ja energiansaanti pitää olla varmistettu kaikissa tilanteissa. Etävalvonta tuo kriittisen kohteen toimintavarmuuteen lisäturvaa ja helpottaa riskienhallintaa.

Etävalvonnan hyödyt:

Lisää turvallisuutta ja toimintavarmuutta
Pienentää yrityksen riskejä
LNG-asiantuntija tavoitettavissa 24/7
Ripeä käyttöönotto
Häiriötilanteissa nopea ja oikea reagointi

Miten etävalvonta toimii?

Haminan energiaterminaalin valvomossa työskentelee kaikkina vuorokauden aikoina valvomo-operaattori ja kenttäoperaattori, jotka valvovat terminaalin toimintaa esimerkiksi LNG-rekkojen lastauksia ja LNG-lastin purkamista laivoista terminaaliin. Terminaalin käyttö- ja kunnossapitopalvelut tuottaa Haminan Energia.

Valvomossa reagoidaan automaation hälytyksiin ja mahdollisiin poikkeamiin. Katkokset tietoliikenneyhteyksissäkään eivät jää piiloon valvomolta.

Valvomon operaattoreiden harjaantuneet rutiinit ja toimintamallit yhdistettynä teknologiaosaamiseen pitävät huolta myös etävalvotuista kohteista. Harjoittelun ja kokemuksen kautta opittu häiriötilanteisiin reagointi ja kyky toimia paineen alla helpottavat ja nopeuttavat haasteiden ratkaisemista.

Rohe Solutionsilla käytetään LNG-toimitusten ja logistiikan monitorointiin Valmetin modernia digitaalista palvelua. Tämä tieto pystytään yhdistämään etävalvontaan siten, että järjestelmästä saatava tieto auttaa myös terminaalia muodostamaan kokonaiskuvan. Valvomo pystyy tämän avulla esimerkiksi yhdistämään terminaalin lastausaikataulut toimituskohteen tilannetietoon ja tarkistamaan, milloin seuraava lastaus on valmiina lähtöön Haminan terminaalista asiakkaan kohteeseen.

Valvomossa työskentelevät operaattorit tuntevat LNG:n käsittelyyn liittyvät lainalaisuudet. Esimerkiksi miten LNG käyttäytyy äärilämpötiloissa ja miten kaasua tulee käsitellä. Paineenhallinta ja fysikaalisten muutosten tuntemus ovat tärkeitä taitoja.

”Etävalvotun kohteen henkilöstö voi myös ottaa valvomoon yhteyttä mihin kellonaikaan tahansa ja kysyä neuvoa tai näkemystä”, sanoo Haminan Energian työnjohtaja Seppo Suomalainen, joka tiimeineen vastaa terminaalin valvomosta sekä terminaalin käyttö- ja kunnossapitopalveluista.

Miten etävalvonta saadaan käyntiin?

Etävalvonnan käyttöönotto onnistuu jopa muutamassa viikossa, kun tekniset valmiudet ovat hyvät ja valvontaan kytkettävässä kohteessa on valvontajärjestelmä käytössä. Digitaalisten rajapintojen kyber- ja tietoturvallisuuden varmistavat yhteistyössä Haminan kaasuklusterin ja asiakkaan tietoturva-asiantuntijat.

Rohe tarjoaa asiakkailleen kokonaispalvelua, jossa yhtiö huolehtii kaiken suunnittelusta laitteiston asentamiseen asiakkaan kohteeseen ja LNG-toimituksiin. Jani Hautaluoma on tyytyväinen, että Haminan terminaalin myötä Rohe voi nyt palvella erityisesti energiakriittisiä offgrid-kohteita etävalvonnalla. Etävalvonnan palvelut ovat saatavilla myös olemassa oleviin kohteisiin osana LNG-toimituksia.

Uusi etävalvontapalvelu on mainio esimerkki, siitä millainen kasvualusta kaasuklusteri on uusille energiapalveluille. ”Reilu vuosi Haminan terminaalin toimintaa on opettanut paljon siitä, millaisia mahdollisuuksia terminaali tarjoaa. Parhaat kehitysideat syntyvät yleensä arjen yhteistyöstä”, vahvistaa Seppo Suomalainen.

Haluatko lisätietoja etävalvonnasta ja miten se voisi palvella yrityksenne tarpeita?

Ota yhteyttä:

LNG-kohteet: Jani Hautaluoma, teknologiapäällikkö, Rohe Solutions
jani.hautaluoma@rohe.fi, 040 486 0307

Muut kohteet: Raul Kade, toimitusjohtaja, Hamina LNG Oy
raul.kade@haminalng.fi, 040 548 4356


Jutun kuva: Vesa Hovi. Työnjohtaja Seppo Suomalainen (kuvassa) vastaa tiiminsä kanssa terminaalin valvomosta sekä terminaalin käyttö- ja kunnossapitopalveluista.

Haminan kaasuklusteriin kuuluvat Haminan Energia, kaasuratkaisujen myynti- ja palveluyhtiö Rohe Solutions, Haminan energiaterminaalia operoiva Hamina LNG sekä Baltian johtava energiatoimija Alexela. Haminan Energia ja Alexela ovat Haminan energiaterminaalin pääomistajat. Rohe Solutions puolestaan on Alexelan tytäryhtiö.

Yhdessä kaasuklusterin toimijat tarjoavat kaasupohjaisia energiaratkaisuja teollisuuteen sekä maa- ja meriliikenteeseen. Kaasuklusteri panostaa uusiutuviin ja vähäpäästöisiin kaasuihin kuten biokaasuun ja synteettiseen metaaniin. Biokaasun nesteytys Haminan terminaalissa käynnistyy vuoden 2024 alussa.