Toimitusvarmuutta, joustavuutta ja uusia energiaratkaisuja Haminan kaasuklusterilta

Mikä on Haminan kaasuklusteri, ja miten se kehittää uudenlaisia energiaratkaisuja ja toimitusvarmuutta uutta energiaterminaalia hyödyntäen? Lue lisää kaasuklusterin toiminnasta ja Haminaan avatun energiaterminaalin tuomista mahdollisuuksista Suomen energiamarkkinoille!

Haminan kaasuklusteri on energiaterminaalin ympärille koottu, energiaratkaisuja tarjoava ja kehittävä ekosysteemi. Klusterin muodostavat uuden terminaalin toiminnasta vastaava Hamina LNG, kaasua, LNG:tä ja LNG-palveluja tarjoava myyntiyhtiö Rohe Solutions, energiayhtiö Haminan Energia ja pitkän linjan kansainvälinen energiatoimija Alexela.

Kaasuklusterin sydän on lokakuussa Haminan satamassa käynnistynyt energiaterminaali, joka on uusi osa suomalaista energiajärjestelmää. ”Monipuolinen energiajärjestelmä on turvallinen. Mitä kattavampi valikoima energiamuotoja ja tuotantoratkaisuja on käytössä, sitä toimitusvarmempi ja muutoskestävämpi energiajärjestelmämme on”, kertoo Haminan Energian energiakaasuista vastaava liiketoimintajohtaja Teemu Heinänen.

Terminaali toimii energiaratkaisujen kehitysalustana

Alkuvaiheessa LNG:hen keskittyvä energiaterminaali ei ole ainoastaan läpivirtausterminaali vaan aito kehitysalusta uusille energiaratkaisuille. Suomen ainoa (maa)kaasun siirtoverkkoon kytketty energiaterminaali mahdollistaa energian varastoinnin, uusien hankintalähteiden hyödyntämisen ja olemassa olevan infrastruktuurin pohjalle rakennetut uudet energiapalvelut.

Tutustu tarkemmin Haminan energiaterminaaliin ja sen palveluihin.

”Tähän asti uusien energiantuotantomuotojen kehittämisessä kompastuskivenä on ollut varastointimahdollisuuksien puuttuminen. Olemme nyt ottaneet ison harppauksen varastoinnin osalta, mikä tukee tuotantoratkaisujen kehitystä ja optimointia”, kertoo Teemu Heinänen.

Samalla energiaterminaali tarjoaa mahdollisuudet eri energiasektoreiden yhdistämiselle ja uusiutuvien kaasujen kuten biokaasun ja synteettisen metaanin hyödyntämiselle. ”Lähivuosina esimerkiksi tuulivoiman ylituotanto voidaan varastoida terminaaliin LNG:nä ja hyödyntää myöhemmin”. Tekniset valmiudet tälle ovat jo olemassa, mutta Suomessa tarvitaan vielä investointipäätöksiä niiden käyttöönottamiseksi.

Kestäviä energiaratkaisuja nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen

Uusi terminaali lisää energian toimitusvarmuutta sekä mullistuneessa maailmantilanteessa että myös tulevaisuudessa. ”Pystymme vastaamaan asiakkaan kulutushuippuihin tai häiriöpiikkeihin yhä paremmin ja näin parantamaan toimintavarmuutta ja liiketoiminnan muutoskykyä”.

Nyt suurin huomio kiinnittyy energian saatavuuteen ja hintaan. Nykytilanteessa tehdyt ratkaisut ovat samalla työkaluja tulevaisuuteen – kohti puhtaampaa ja vakaampaa energia-arkea. Iso osa kestävää kehitystä on myös jo olemassa olevan energiainfran hyödyntäminen. ”Esimerkiksi laitteet ja teknologia, joka on rakennettu fossiilisille kaasuille, on täysin hyödynnettävissä siirryttäessä uusiutuviin kaasuihin”.

Kaasun hinta arveluttaa tällä hetkellä monia. Teemu Heinänen muistuttaa, että muissa energiajakeissa kuten sähkössä ja öljyssä hintakehityksessä on jo pitkään saatu tottua nopeaan vaihteluun. ”Kaasun hinta on pysynyt hyvin tasaisena ja siksi yhtäkkinen nousu on ollut dramaattinen. Tällä hetkellä esimerkiksi sähkön hintaennuste tulevalle talvelle on paljon korkeampi kuin kaasun”.

Haminan kaasuklusterissa kohtaavat toisiaan täydentävät vahvuudet

Kaasuklusterin neljällä toimijalla on jokaisella oma roolinsa ja vahvuutensa. Hamina LNG vastaa terminaalin palveluista, tarjoaa uusia mahdollisuuksia energia-alalle ja vahvistaa energiainfraa.

Monipuolista palveluliiketoimintaa tulevaisuuden energiatarpeisiin luova Rohe Solutions palvelee niin teollisuuden, ammattiliikenteen kuin meriliikenteen tarpeita. Rohe toimii yritysten kumppanina kaasupohjaisissa energiaratkaisuissa aina suunnittelusta ja lupa-asioista LNG-teknologian asennukseen ja kaasun sekä LNG:n toimitukseen asti. Rohe toimittaa nesteytettyä maakaasua myös kaasuverkon ulkopuolelle rekkatoimituksina, ns. offgrid-ratkaisuina.

Kokemuksensa ja vahvan energiaosaamisensa klusteriin tuovat myös terminaalin omistajina toimivat Haminan Energia ja Alexela. Haminan Energia on pitkään Suomessa eri energiasektoreilla toiminut, vakaa energiayhtiö. Baltialainen Alexela on kokenut kansainvälinen energiajakelija, joka hallitsee globaalit hankintakanavat.

”Olemme vahvasti kehityshakuisia mutta yksin emme tunnista tai ratkaise kaikkia tarpeita ja mahdollisuuksia”, jatkaa Teemu Heinänen. Haminan kaasuklusterin toimijat kutsuvat energiaosaajia mukaan kehittämään uusia ratkaisuja ja hyödyntämään energiaterminaalia tulevaisuuden kehitysalustana.

Tutustu Haminan kaasuklusterin toimijoihin Tampereen Energiamessuilla 25.–27.10.
Tule tapaamaan meitä Tampereen Energiamessuille 25.–27.10. Löydät meidät Rohe Solutions Oy:n ja Hamina LNG Oy:n yhteiseltä osastolta E305!

Haluatko kuulla lisää…

energiaterminaalin mahdollisuuksista?
Ota yhteyttä:
Tuula Liukko, toimitusjohtaja, Hamina LNG Oy
Tuula.liukko@haminalng.fi
040 827 8609

kaasupohjaisista energiaratkaisuista liiketoiminnallesi?
Ota yhteyttä:
Sanna Kokkonen, toimitusjohtaja, Rohe Solutions
Sanna.kokkonen@rohe.fi
040 765 2606