Miksi kaasu kannattaa löytyä yrityksesi energiapaletista? 4 syytä

Tarvitseeko liiketoimintasi runsaasti energiaa? Haluatko sitoutua vihreään siirtymään? Entä haluatko vähentää syntyviä CO2-päästöjä välittömästi? Jos vastasit kyllä, maakaasu tai nesteytetty maakaasu eli LNG on varteenotettava vaihtoehto yrityksesi energiaratkaisuksi. Lue lisää, miksi!

1) Kaasu palvelee suurempaakin energiantarvetta

Maakaasu ja nesteytetty maakaasu eli LNG ovat tehokkaita energiavaihtoehtoja raskaaseen liikenteeseen, jakeluliikenteeseen ja erilaisiin teollisiin prosesseihin, joiden päästöjä halutaan vähentää ja varmistaa jatkossa sujuva siirtymä uusiutuvan energian hyödyntämiseen.

”Kun yrityksen energiantarve vuositasolla on noin 5 000 megawattituntia tai enemmän, kaasu palvelee erityisen hyvin”, kertoo Haminan kaasuklusteriin kuuluvan Rohe Solutionsin myyntipäällikkö Mikko Korpinen. Myöskään yritystoiminnan sijainti ei ole haaste, sillä kaasuratkaisut ovat tarjolla joustavasti sekä kaasuverkon alueella että sen ulkopuolella, ns. offgrid-ratkaisuina.

2) Kaasu on joustava, energiatehokas ja luotettava polttoaine

Kaasu on joustava polttoaine, jonka käyttöä on helppo säätää energiantarpeen mukaan, ja se on nopeasti käyttöönotettavissa esim. varakattilakäytössä. Kaasupolttimien tehonsäätöalue on huomattavan laaja ja kaasu vastaa nopeasti esimerkiksi teollisen prosessin vaihtelevaan energiankulutukseen. Kaasupolttimien hyötysuhde on hyvä, ja kaasun palaminen on optimaalista koko tehonsäätöalueella. Tämä näkyy sekä pienempänä energialaskuna että vähenevinä CO2-päästöinä.

Jos yrityksesi hyödyntää tällä hetkellä muita fossiilisia energiamuotoja, on siirtyminen LNG:hen tehokkain tapa vähentää päästöjä välittömästi. LNG on fossiilisista polttoaineista puhtain.

3) Kaasun käyttäjänä olet valmiina uusiutuvaan energiaan – ilman lisäinvestointeja

Siirtymä uusiutuvaan kaasuun tapahtuu vaiheittain. Ensin siirrytään nesteytettyyn biokaasuun ja myöhemmin uusiutuvan sähkön ja elektrolyysin avulla tuotettuun synteettiseen metaaniin, jota tulevaisuudessa voidaan esimerkiksi varastoida lokakuussa käynnistyvään Haminan energiaterminaaliin.

”Jatkossa kaasu todella virtaa vihreämmin. Uusi energiaterminaali Haminan satamassa mahdollistaa sen, että saamme tulevaisuudessa tehokkaasti valjastettua myös aurinko- ja tuulienergian kaasumuotoon”, iloitsee Mikko Korpinen.

Kertaalleen kaasuratkaisuun tehdyllä investoinnilla päästään siirtymään uusiutuvaan energiaan kustannus- ja energiatehokkaasti. Investointi kaasuun antaa täydet valmiudet ottaa käyttöön fossiiliton ratkaisu nopeasti ja ilman lisäinvestointeja.

LNG vauhdittaa osaltaan siirtymää uusiutuviin kaasuratkaisuihin. Jos biokaasun tuotanto ei siirtymäkaudella riitä kattamaan koko kulutusta niin LNG toimii varmuusratkaisuna, jota voidaan hetkellisesti siirtyä käyttämään biokaasun loppuessa.

”Tällä hetkellä uusiutuvan kaasun hinta on vielä verrattain korkea ja saatavuus rajallista mutta kun hinta ja saatavuus ovat lähivuosina kohdallaan, uusiutuvaan kaasuun voidaan siirtyä viipymättä”.

4) Kaasuratkaisut räätälöidään aina yrityksesi tarpeiden mukaan

Epävarmuus energian saatavuudesta ja hinnanmuutoksista voi aiheuttaa nyt huolta sekä yrityksissä että kotitalouksissa. Tämänhetkisessä markkinatilanteessa energian hinta on korkea aiempaan tasoon verrattuna, ja tämä on valitettavasti korostunut etenkin maakaasun kohdalla.

Mikko Korpisella on kuitenkin rauhoittava viesti: ”Toimitusketjut ja energiamarkkinoiden virrat hakevat parhaillaan uutta uomaansa, ja tilanne tasaantuu ajan myötä”.

Haminan kaasuklusteri tarjoaa ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin, erilaisille asiakkaille. ”Tehtävänämme on yksinkertaistaa energian hankinta ja jakelu asiakkaan liiketoimintaan sopivaksi paketiksi”, tiivistää Mikko Korpinen.

Voimmeko auttaa yrityksesi energia-asioissa?

Ota yhteyttä:

Myyntipäällikkö Mikko Korpinen, Rohe Solutions
mikko.korpinen@rohe.fi, 040 184 8814