Rohe Solutions alkaa nesteyttää biokaasua LNG-terminaalissa ensimmäisenä Suomessa

Rohe Solutions Oy alkaa nesteyttää verkosta biokaasua Haminan LNG-terminaalissa. Nesteytys Hamina LNG Oy:n terminaalissa ja ensimmäiset pilottitoimitukset on tavoitteena aloittaa alkuvuodesta 2024. Verkosta nesteytyksellä vastataan nesteytetyn biokaasun kasvavaan kysyntään.

Yksi Haminan kaasuklusterin toimijoista, Rohe Solutions, myy maakaasua, nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä, biokaasua ja niihin liittyviä palveluita teollisuudelle, raskaalle liikenteelle ja meriliikenteelle. Uutena vaihtoehtona Rohe alkaa Haminassa sijaitsevassa LNG-terminaalissa nesteyttää biokaasua ja sen myötä tarjota asiakkailleen myös Bio-LNG:tä eli nesteytettyä biokaasua keväällä 2024.

Rohe vastaa nesteytetyn biokaasun saatavuushaasteisiin

Rohe on osa Haminan kaasuklusteria, jonka toimijana yhtiö pystyy tarjoamaan monipuoliset hankintakanavat Bio-LNG:lle myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Bio-LNG:n kysyntä markkinoilla on kasvussa, mutta tuotanto on vielä vähäistä ja käynnissä olevat hankkeet tuotannon kasvattamiseksi vasta alkuvaiheessa, joten etenkin lyhyellä aikavälillä biokaasun saatavuus on haaste.

– Rohe rakentaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa biokaasun tarjonnan laajentamiseksi. Verkosta nesteytyksen avulla pystymme tarjoamaan markkinoille nesteytettyä biokaasua jo ennen kuin investointihankkeet toteutuvat, kertoo Rohen toimitusjohtaja Sanna Kokkonen.

Mitä hyötyjä verkosta nesteytys tarjoaa biokaasun käyttäjille ja tuottajille? Lue koko juttu Rohe Solutionsin verkkosivuilta!