Rohe Solutions alkaa nesteyttää biokaasua LNG-terminaalissa ensimmäisenä Suomessa

Rohe Solutions Oy alkaa nesteyttää verkosta biokaasua Haminan LNG-terminaalissa. Nesteytys Hamina LNG Oy:n terminaalissa ja ensimmäiset pilottitoimitukset on tavoitteena aloittaa alkuvuodesta 2024. Verkosta nesteytyksellä vastataan nesteytetyn biokaasun kasvavaan kysyntään. Yksi Haminan kaasuklusterin toimijoista, Rohe Solutions, myy maakaasua, nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä, biokaasua ja niihin liittyviä palveluita teollisuudelle, raskaalle liikenteelle ja meriliikenteelle. Uutena vaihtoehtona Rohe alkaa […]

Lue lisää