Haminan LNG-terminaali tuo turvaa ja mahdollisuuksia muuttuneilla energiamarkkinoilla

Dramaattiset muutokset maailman energiamarkkinoilla heijastuvat niin kotien arkeen kuin yritysten liiketoimintaan. Nyt etsitään uusia energiaratkaisuja ja vanhat ovat saaneet uusia merkityksiä. Myös kaasun rooli puhuttaa matkalla kohti fossiilitonta energiaa. Haminaan syksyllä avautuva LNG-terminaali tukee osaltaan uusia energiaratkaisuja ja sillä on merkittävä rooli myös Suomen huoltovarmuudessa.

Yleinen mielenkiinto energian saatavuuteen on kasvanut maailmaa mullistaneiden tapahtumien myötä. Vaikka energiamurros asettaa haasteita, on se myös mahdollisuus, joka nopeuttaa siirtymistä fossiilisista lähteistä kohti erilaisia uusiutuvia energialähteitä, kuten uusiutuvaa kaasua.

Suomen kaasutoiminnot ovat vakaissa kantimissa

Suomella on mittava historia kaasun käytössä ja jakelussa. Suomen Kaasuyhdistys on toiminut 1980-luvulta lähtien aitiopaikalla kooten yhteen laajan kirjon erilaisia kaasutoimijoita ympäri Suomen. Yhdistyksen rooli edunvalvontaorganisaationa on luonut vakiintuneet ja toimivat suhteet myös päättäjiin ja lainsäätäjiin. Yli 30 vuoden jäsenyys kansainvälisessä kaasuliitossa tuo perspektiiviä toiminnalle ja vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä.

Kaasuyhdistyksen toimitusjohtaja Hannu Kauppinen kertoo, että energia-alan murros on ollut esillä jo pitkään ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Venäjästä irtaantuminen on kiihdyttänyt murrosta ja viimeinen puoli vuotta on ollut valtavien muutosten aikaa.  Euroopan ja maailmanmarkkinoiden tiukentunut tilanne on nostanut hintoja, mutta tästä huolimatta kaasumarkkinat toimivat. EU:n tuki energiainfrastruktuureille on mahdollistanut muun muassa erittäin tärkeän Balticconnector -hankkeen toteutumisen. Kauppinen uskoo, että tässä poikkeuksellisessa tilanteessa myös EU:n yhteisillä kaasuhankinnoilla voidaan saada helpotusta Euroopan energiahaasteisiin.

Haminan LNG-terminaali toimii varastona uusiutuvalle energialle

Monipuolinen energiarakenne on tärkein asia huoltovarmuuden kannalta. Suomessa on kotimaista tuotantoa ja tuontipolttoaineita on velvoitevarastoitu ongelmien varalle. ”Haminaan syksyllä valmistuvan LNG-terminaalin rooli on erittäin keskeinen ja se osuu juuri oikeaan aikaan ennen talvea. Tämä on erityisen hyvä asia kaasun saatavuuden ja huoltovarmuuden kannalta”, kertoo Kauppinen.

Haminan terminaali monipuolistaa Suomen LNG- ja maakaasumarkkinoita. Sen palveluihin kuuluu muun muassa bunkraus, laivan lastaus, rekkalastaus sekä LNG:n höyrystäminen maakaasuverkkoon. Terminaalin infra tukee puhtaan kaasun tulemista markkinoille; biokaasu ja uusiutuvat kaasut voidaan nesteyttää LNG:n tavoin. Myös Hamina LNG:n toimitusjohtaja Tuula Liukko näkee terminaalin vihreän siirtymän mahdollistajana. ”Jatkossa monet eri energiamuodot voivat hyödyntää terminaalikompleksia.”

Kaasua saadaan ja tarvitaan myös tulevaisuudessa

Suomi irtaantui Venäjän kaasusta esimerkillisen ripeästi ja tulevaisuus perustuu muihin lähteisiin. Kauppinen toteaa, että kaasua on saatavilla ja jatkosuunnitelmat ovat jo valmiina. ”Etenemme vauhdilla uudella tiellä ja esimerkiksi LNG-terminaalien rooli korostuu varastoinnissa ja jakelussa. Tulevaisuuden energiamuotoja ja uusiutuvan energian mahdollisuuksia on tutkittu ja valmisteltu jo pitkään. Biokaasun käyttöönotto etenee ja lukuisia e-kaasuhankkeita ollaan käynnistämässä”.

Mielikuva kaasusta ainoastaan teollisuuden hyödykkeenä on laajentunut kaasuautojen ja biokaasun myötä. Kiinnostus kaasun tarjoamista mahdollisuuksista on lisääntynyt. Tätä energiamuotoa voi jatkossakin hyödyntää moneen käyttötarkoitukseen teollisuuden ja liikenteen toiminnoista talojen lämmitykseen.


Suomen Kaasuyhdistys toimii kaasualan asiantuntijana ja edunvalvojana Suomessa. Sen tehtäviin kuuluu alan toimintaedellytysten edistäminen sekä kaasualan osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen. Haminan kaasuklusterissa toimivat Haminan Energia ja Rohe Solutions ovat Suomen Kaasuyhdistys ry:n jäseniä.